László Bukovszky prijal členov správnej rady Rómskeho vzdelávacieho fondu

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal v priestoroch úradu splnomocnenca 13. marca 2018 členov správnej rady Rómskeho vzdelávacieho fondu, ktorý sa venuje podpore rozvoja a implementácie vzdelávacích politík prispievajúcich k začleňovaniu Rómov do vzdelávacieho systému. Cieľom stretnutia bola výmena informácií a skúseností v kontexte menšinovej politiky na Slovensku, ako aj preskúmanie možností na ďalšiu spoluprácu v oblasti podpory účasti rómskych detí a mládeže na predškolskom a terciárnom vzdelávaní na Slovensku. László Bukovszky oboznámil svojich hostí s pôsobnosťou úradu, informoval o plnení úloh Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, a taktiež aj o fungovaní Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Obe strany sa dohodli na pokračovaní vzájomnej komunikácie a spolupráci v oblasti vzdelávania Rómov.

23342