László Bukovszky prijal Lamberta Zanniera vysokého komisára OBSE pre národnostné menšiny

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal v priestoroch Úradu vlády SR 26. februára 2018 Lamberta Zanniera vysokého komisára OBSE pre národnostné menšiny. Pracovné stretnutie sa konalo v rámci prvej oficiálnej návštevy vysokého komisára v Slovenskej republike. Predmetom diskusie boli aktuálne témy menšinovej politiky vrátene aktuálneho postavenie splnomocnenca vrátane jeho súčasných úloh a zodpovedností, ako aj situácie národnostných menšín na Slovensku s osobitným zreteľom na prístup ich príslušníkov k vzdelávaniu a verejným službám. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny oboznámil hosťa s aktuálnymi otázkami uplatňovania jazykových práv príslušníkov národnostných menšín a participácie príslušníkov národnostných menšín na veciach, ktoré sa ich týkajú. Obe strany prerokovali široký okruh otázok týkajúcich predovšetkým plnenia Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, ako aj prípravy predsedníctva Slovenskej republiky v OBSE v roku 2019 a možností vzájomnej spolupráce v rámci neho.
 
 
 

Fotogaléria
23278