László Bukovszky prijal veľvyslanca Chorvátskej republiky na Slovensku J. E. Aleksandara Heinu

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal v priestoroch Úradu vlády SR 30. januára 2018 veľvyslanca Chorvátskej republiky v Slovenskej republike J. E. Aleksandara Heinu pri príležitosti ujatia sa úradu.  Cieľom stretnutia bola výmena informácií a skúseností v kontexte menšinovej politiky na Slovensku a v Chorvátsku. László Bukovszky oboznámil svojho hosťa s pôsobnosťou úradu, ako aj o ďalších plánoch aktivít Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v oblasti ochrany práv národnostných menšín. Splnomocnenec informoval o plnení úloh Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, ako aj o prijatí zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Splnomocnenec zároveň informoval o riešení aktuálnych otázok chorvátskeho národnostného školstva a aplikácii jazykových práv národnostných menšín v SR. Obe strany sa dohodli na pokračovaní vzájomnej komunikácie a spolupráci v oblasti menšinovej politiky so zreteľom na aktuálne potreby chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku.

Fotogaléria
23177