László Bukovszky prijal veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Joachima Bleickera

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal v priestoroch Úradu vlády SR 29. marca 2017 veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko  v Slovenskej republike J. E. Joachima Bleickera. Cieľom stretnutia bola výmena informácií a skúseností v kontexte menšinovej politiky na Slovensku a v Nemecku. László Bukovszky oboznámil svojho hosťa s pôsobnosťou úradu a priblížil fungovanie dotačného programu Úradu vlády SR – Kultúra národnostných menšín a zvlášť podpory kultúry nemeckej menšiny na Slovensku. Splnomocnenec zároveň informovalo riešení aktuálnych otázok nemeckého národnostného školstva, aplikácii jazykových práv národnostných menšín v SR, ako aj o prebiehajúcom legislatívnom procese zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Obe strany sa dohodli na pokračovaní vzájomnej komunikácie a spolupráci v oblasti menšinovej politiky so zreteľom na aktuálne potreby nemeckej národnostnej menšiny na Slovensku.

Fotogaléria
22069