László Bukovszky sa stretol s výkonným podpredsedom ZMOS

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal 14. februára  2017 v priestoroch Úradu vlády SR Milana Mušku, výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska. Na stretnutí boli prediskutované otázky spolupráce v oblasti zlepšenia používania jazykov národnostných menšín v praxi, a to najmä pokiaľ ide o používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku v obciach. Zúčastnení spoločne posúdili možnosti plnenia úloh vyplývajúcich zo Správy o používaní jazykov národnostných menšín, ktorú vláda SR schválila začiatkom tohto roka, týkajúcich sa najmä identifikácie potrieb systematického vzdelávania pracovníkov orgánov územnej samosprávy v tejto oblasti. Výsledkom stretnutia bola dohoda na spoločných krokoch vedúcich k napĺňaniu vytýčených cieľov.

21854