László Bukovszky sa zúčastnil na Európskom dni židovskej kultúry v Komárne

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 3. septembra 2017 zúčastnil na Európskom dni židovskej kultúry v MENHÁZ – Židovskom kultúrnom a komunitnom centre v Komárne. Podujatie bolo prezentáciou židovského kultúrneho dedičstva a jeho priblíženia verejnosti, a to formou dňa otvorených dverí, pričom každý rok je venovaný určitej téme. Súčasťou kultúrno-spoločenského podujatia v Komárne bolo aj udeľovanie ceny Kehila za rok 2016. Túto cenu odovzdali v tomto roku aj pánovi profesorovi Pavlovi Traubnerovi ako uznanie dlhoročnej práce vykonanej v prospech židovskej komunity na Slovensku a zásluh v oblasti podpory a zachovania židovskej kultúry a tradícií. Súčasťou podujatia bol aj koncert skupiny Docpiano Band v štýle židovskej worldmusic. Podujatie bolo podporené z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2017.

Fotogaléria
22684