László Bukovszky sa zúčastnil na inaugurácii rektora Univerzity Jánosa Selyeho

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 14. septembra 2017 zúčastnil na slávnostnom otvorení akademického roka 2017/2018 spojeného so slávnostným aktom inaugurácie Györgya Juhásza za rektora Univerzity Jánosa Selyeho a dekanov Ekonomickej fakulty a Reformovanej  teologickej fakulty UJS v Komárne. V rámci slávnostného otvorenia akademického roka sa aj tento rok odovzdávali Ceny rektora dvadsiatim  vedecko-pedagogickým zamestnancom univerzity, ktorí sa svojou publikačnou aktivitou v akademickom roku 2016/2017 významne zaslúžili o šírenie dobrého mena UJS.
    
22714