László Bukovszky sa zúčastnil na jubilejnom X. ročníku festivalu Večer folklóru Chorvátov na Slovensku

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 3. novembra 2017 zúčastnil na jubilejnom X. ročníku festivalu Večer folklóru Chorvátov na Slovensku v Dome kultúry Dúbravka v Bratislave. Podujatie pripravil Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku a miestne zastupiteľstvo Bratislava-Dúbravka pod záštitou veľvyslanca Chorvátskej republiky na Slovensku J. E. pána Jakšu Muljačića. Na tomto jubilejnom ročníku predniesol svoj príhovor aj splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny pán László Bukovszky. Na festivale sa predstavil hudobno-spevácky súbor Rosica z Devínskej Novej Vsi a tamburášsky orchester Konjic z Jaroviec a Čuňova. Ako hostia vstúpili folklórne súbory z Chorvátska. Podujatie bolo podporené z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2017.

22911