László Bukovszky sa zúčastnil na moderovanej diskusii SVET V POHYBE. Učiteľ vo víre multikultúrneho prostredia

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 16. júna 2017 zúčastnil medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google4, ktorej 6. ročník pripravila spoločnosť RAABE – odborné nakladateľstvo v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave a Veľvyslanectvom Írska.

Splnomocnenec v rámci moderovanej diskusie pod názvom Svet v pohybe – Učiteľ vo víre multikultúrneho prostredia hovoril spolu s ďalšími diskutérmi o témach ako rozdielnosť kultúr a jej odraz vo výchove a vzdelávaní a vzdelávanie cudzincov a menšín na Slovensku. V rámci diskusie splnomocnenec uviedol príklady dobrej praxe v oblasti výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín na Slovensku, ako aj nové výzvy v oblasti vzdelávania k multikulturalizmu.


22397