László Bukovszky sa zúčastnil na otvorení na celoštátneho kola 19. ročníka Olympiády ľudských práv

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 5. apríla v Modre-Harmónii na slávnostnom otvorení Olympiády ľudských práv, postupovej súťaže stredoškolskej mládeže. Súťaž je trojúrovňová, prebieha v školských a krajských kolách a vrcholí v celoštátnom kole. Cieľom Olympiády ľudských práv je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže, a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie. Nosnou témou tohto ročníka je Sloboda myslenia, svedomia, prejavu a vyznania v kontexte demokratického občianstva.

Fotogaléria
22096