László Bukovszky sa zúčastnil na slávnostnom koncerte 500. výročia reformácie

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 11. novembra 2017 zúčastnil na slávnostnom koncerte 500. výročia reformácie vo Veľkom kostole na Panenskej ulici v Bratislave. Podujatie pripravil Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa, Evanjelický cirkevný zbor Bratislava-Staré mesto, Reformovaný kresťanský cirkevný zbor v Bratislave a Maďarský inštitút v Bratislave. Na koncerte sa pripomínalo aj 135. výročie narodenia a 50. výročie úmrtia Zoltána Kodálya, 90. výročie narodenia  a 25. výročie úmrtia Lajosa Vassa. Na koncerte odzneli diela Martina Luthera, Michaela Praetoriusa, Heinricha Schütza, Johanna Sebastiana Bacha, Zoltána Kodálya, Lajosa Vassa a ďalších. Na organe hral Štefan Ternóczky. Slávnostný koncert bol spojený aj s prezentáciou CD. Podujatie bolo podporené z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2017.
    
22929