László Bukovszky sa zúčastnil na sympóziu Vlastná a nevlastná materčina

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky 25. októbra 2017 otvoril svojím príhovorom sympózium o vyučovaní a používaní materinského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sa konalo v Maďarskom inštitúte v Bratislave. Podujatie pod názvom Vlastná a nevlastná materčina zorganizovalo Združenie Alberta Szenciho Molnára a Katedra maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Podujatie bolo podporené z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2017.

22885