László Bukovszky sa zúčastnil otváracieho ceremoniálu Celozväzového veľkého letného tábora

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 25. júla 2017 zúčastnil na otváracom ceremoniáli 5. ročníka Celozväzového veľkého letného tábora vo Vinici, ktorý organizuje Zväz skautov maďarskej národnosti. Zväz skautov maďarskej národnosti patrí medzi najvýznamnejšie neziskové organizácie na Slovensku venujúce sa neformálnemu vzdelávaniu a výchove detí a mládeže. Splnomocnenec vo svojom príhovore okrem iného vyzdvihol dôležitý význam založenia Zväzu skautov maďarskej národnosti v roku 1990, ako aj ich činnosť v oblasti výchovy mladej generácie. Príprava a realizácia jedenásťdňového veľkého letného tábora je podporená v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2017, na ktorom sa zúčastní vyše 600 skautov z celého Slovenska.

Fotogaléria
22550