László Bukovszky sa zúčastnil XII. ročníka Medzinárodného rómskeho festivalu v Dome kultúry Zrkadlový háj

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 25. augusta 2017 zúčastnil XII. ročníka Medzinárodného rómskeho festivalu v Bratislave, ktorý organizuje Rada Mimovládnych organizácií rómskych komunít v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Súčasťou kultúrno-spoločenského podujatia bolo odovzdanie ceny Rady Mimovládnych organizácií rómskych komunít za rok 2016 za prínos a rozvoj pre Sintov a Rómov na Slovensku. Súčasťou slávnostného podujatia boli aj účinkujúci umelci zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Podujatie bolo podporené z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2017.

22650