Legere – literárna súťaž pre stredoškolákov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pozýva na 3. kolo literárnej súťaže pre stredoškolákov „Legere“. Literárna súťaž sa uskutoční v prednáškovej sále č. D-2 Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 19. decembra 2016 o 9:00 h.

21663