Listy

Mestské kultúrne stredisko Tornaľa pozýva na predstavenie Tanečného divadla Ifjú Szívek s názvom Listy, ktoré sa uskutoční 30. septembra 2015 o 19.00 h v divadelnej sále MsKS Tornaňa

18931