LiteraTúra II – Jeseň (odbornej) literatúry

IN-NOVA pozýva na podujatie LiteraTúra II – Jeseň (odbornej) literatúry – (Szak)Iroldalmi ősz.

PROGRAM:

8.10.2015, 16.00 h – Hodnota je v nás, nájdime ju! – prednáška Terézie Strédl, Fiľakovo, Mestská knižnica

9.10.2015, 16.00 h – Čo môžem dať a čo môžem dostať? – prednáška Dénesa Kormosa, Fiľakovo, Gymnázium
18928