Medzinárodná konferencia Mladí a multikuturalizmus na Slovensku, v Poľsku a Veľkej Británii

V rámci programu Erazmus + sa v Poprade 22. júna 2017 uskutočnila medzinárodná konferencia Youth and Multiculturalism in Slovakia, Poland and United Kingdom, ktorú zorganizovala Katedra manažmentu v Poprade Katolíckej univerzity v Ružomberku. Za Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšina sa na konferencii zúčastnila riaditeľka kancelárie úradu Alena Kotvanová, ktorá zároveň prezentovala príspevok na tému Podpora interetnického a interkultúrneho dialógu z pohľadu Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Súčasťou konferencie bola výstava dvoch cyklov obrazov Fera Guldana na tému spišských exodov v 20. storočí a národnostných menšín na Slovensku, ktoré vznikli aj s podporou dotačného programu kultúra národnostných menšín.

22447