Medzinárodná konferencia o potrebe menšinového zákona

Potrebuje Slovensko komplexný menšinový zákon?  Túto otázku sa pokúsila zodpovedať medzinárodná konferencia organizovaná Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky na úvod pripomenul, že ústava sa, aj keď nie explicitne, zmieňuje o potrebe prijatia komplexného menšinového zákona. „Za ostatné mesiace úrad pripravil legislatívny zámer nového menšinového zákona, v súvislosti s ktorým bola zorganizovaná predmetná medzinárodná konferencia, ktorej cieľom bolo poukázať na jednotlivé európske modely ochrany práv národnostných menšín so snahou inšpirovať sa a prispôsobiť ich  našim požiadavkám.“ Bukovszky pripomenul, že súčasná slovenská legislatíva týkajúca sa ochrany práv národnostných menšín je rozdrobená a neprehľadná, a preto považuje za potrebné vytvoriť prehľadnú legislatívu v tejto oblasti. Zároveň niektoré ústavou garantované práva súčasná legislatíva vôbec nerieši.

Konferenciu tvorili tri panely, ktoré mali poukázať na nevyhnutnosť  novej legislatívy, pri tvorbe ktorej je najväčšou výzvou zohľadnenie rozdielnych potrieb tzv. veľkých a malých národností. V rámci prvého panelu sa diskutovalo na tému najvhodnejšej podoby zákona na zabezpečenie plného uplatnenia práv národnostných menšín na Slovensku. V ďalšom paneli prednášajúci prezentovali modely ochrany práv národnostných menšín v Maďarsku, Česku, Vojvodine ako aj Republike srbskej v Bosne a Hercegovine. Záverom tohto panelu bolo, že takzvané „nadštandardy“ sú v európskych krajinách samozrejmosťou. Posledný panel konferencie priblížil pohľad jednotlivých národností na domáce pomery, pričom im bol vytvorený priestor na tlmočenie vlastných predstáv v súvislosti s prijatím komplexného menšinového zákona. Diskutujúci sa zhodli, že pohľad slovenskej spoločnosti na národnosti sa mení, no tento trend nemusí byť trvalý, a aj preto je potrebné prijať zákon, ktorý garantuje menšinové práva.


27348