Medzinárodný deň ľudských práv

10. decembra 1948 bola v Paríži Valným zhromaždením OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. Po ukončení druhej svetovej vojny sa členské štáty OSN zaviazali, že budú usilovať o všeobecné uznávanie a zachovávanie základných ľudských práv a slobôd.  Dôstojnosť, rovné a neodňateľné práva pre všetkých ľudí  sú základným predpokladom slobody, spravodlivosti, demokracie a mieru vo svete. Dnes uplynulo 70 rokov od prijatia deklarácie a čas ukázal, že bez garancie ľudských práv nie je možne dlhodobo udržať a zabezpečiť mier a prosperitu ľudstva.
 
"Ľudské práva sú univerzálne a večné. Sú nedeliteľné. Nie je možné vybrať si jedno právo na úkor iného spomedzi práva občianskeho, politického, ekonomického, sociálneho či kultúrneho. Deklarácia vzdáva dnes hold obhajcom ľudských práv, ktorí riskujú svoje životy, aby chránili životy iných ľudí v podmienkach narastajúcej nenávisti, rasizmu, netolerancie a represie. V súčasnosti, viac ako kedykoľvek predtým, je naša povinnosť absolútne jasná: musíme sa postaviť na obhajobu ľudských práv - pre všetkých a všade na svete," zdôraznil generálny tajomník OSN António Guterres.
 
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky pri tejto príležitosti  pripomína, že ľudské práva a práva národnostných menšín kráčajú ruka v ruke.  Príslušníci jednotlivých národnosti majú právo na plnohodnotný rozvoj a na zachovanie vlastnej identity a kultúry. Ochrana a rozvoj rôznorodosti krajiny,  v ktorej každý rešpektuje druhého, vedie k posilneniu základných pilierov demokratickej spoločnosti.  
 

(USNM, TASR)
 

25979