Menšinové médiá a jazykové práva

Združenie Alberta Szenci Molnára v spolupráci s Katedrou maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave usporiadali v Slovenskom rozhlase v Bratislave sympózium pod názvom Médiá – Jazyk – Preklad, ktorého cieľom bolo vytvoriť dialóg menšiny a väčšiny v maďarskom mediálnom priestore na Slovensku. Na otvorení  sympózia sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil nenahraditeľnú úlohu menšinových médií, ale aj problémy ktorým čelia. Ako dôležité inštitúcie, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri zachovaní identity menšín plnia niekoľko úloh. Poukázal na to, že sú hlavnými nositeľmi jazykovej praxe v menšinovom prostredí, ktoré sa niekedy dostávajú aj do etnickej pasce a s príchodom digitálnej doby čelia novým výzvam.
Súčasťou sympózia bola aj panelová diskusia s názvom „Ako sa dá rozprávať po maďarsky o našom (slovenskom) svete“, ako aj vernisáž výstavy „Sto rokov maďarských médií na Slovensku“ organizovaná Fórum inštitútom pre výskum menšín.    
Usporiadatelia si týmto sympóziom pripomenuli aj 90. výročie maďarského rozhlasové vysielania na Slovensku.
 

Fotogaléria
25484