Menšiny v socializme

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky na pozvanie pražskej partnerskej organizácie Dom národnostných menšín sa zúčastnil konferencie pod názvom Národnostné menšiny v rokoch 1948-1989 -19.stretnutie národnostných menšín.
Konferencia sa niesla v duchu 30. výročia Nežnej revolúcie a reflektovala na menšinovú otázku v socialistickom Československu. Splnomocnenec vo svojom príspevku poukázal na národnostnú politiku počas stalinizmu, ktorú nazval politikou "cukru a biča". V poslednom paneli s ďalšími významnými osobnosťami slovenského a českého spoločenského života diskutoval o ďalších perspektívach menšinovej politiky v našich štátoch.

27166