Metodická a odborná pomoc

Podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín Úrad vlády SR poskytuje odbornú a metodickú pomoc orgánom verejnej správy a organizačným zložkám bezpečnostných a záchranných zborov pri vykonávaní zákona v spolupráci úradom splnomocnenca.

8447

Dátum poslednej aktualizácie: 15.07.2019