Ministerstvo vnútra SR zverejnilo informácie o voľbách do orgánov samosprávnych krajov aj v jazykoch národnostných menšín

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo v zmysle § 21 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle informácie pre voličov nielen v štátnom jazyku, ale aj v jazykoch národnostných menšín. Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený, o spôsobe hlasovania, ako aj o termíne volieb do orgánov samosprávnych krajov v maďarskom, ukrajinskom, rusínskom, rómskom a nemeckom jazyku je možné nájsť na webovom sídle Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?vuc17-vzory .

22579