Modely participačných mechanizmov príslušníkov národnostných menšín v Európe

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky v spolupráci s Hanns Seidel Stiftung včera uskutočnil v Hoteli Bôrik medzinárodný workshop s názvom Modely participačných mechanizmov príslušníkov národnostných menšín v Európe.

Workshop pozostával z troch panelov. V rámci prvého panelu, ktorý bol zameraný na nové výzvy a impulzy pri hľadaní účinných mechanizmov participácie národnostných menšín vystúpil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, podpredseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Kálmán Petőcz a riaditeľ Medzinárodného inštitútu pre práva národnostných menšín a regionalizmus Meinolf Arens.
 
V druhom paneli, ktorý bol zameraný na modely participačných mechanizmov osôb patriacich k národnostným menšinám vo vybraných európskych krajinách bol vytvorený priestor pre prezentáciu zahraničných hostí konkrétne predsedu parlamentného Výboru národností žijúcich v Maďarsku (slovenská menšina v Maďarsku) Jána Fuzika, člena Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (slovenská menšina v Srbsku) Vladimíra Valentíka, člena Rady vlády Českej republiky pre národnostné menšiny (poľská menšina v Českej republike) Evžena Delonga a podpredsedu Federálnej únie európskych národnostných menšín (lužicko-srbská menšina v Nemecku) Bernharda Ziescha.
 
Témou panelovej diskusie, ktorá uzatvárala program workshopu, bol súčasný stav a vízie participácie národnostných menšín v Slovenskej republike. Do diskusie, ktorú facilitovala Alena Kotvanová, riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny prijali pozvanie odborníci a odborníčka na menšinovú politiku: hovorca Okrúhleho stola Maďarov Géza Tokár, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, podpredseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Kálmán Petőcz a predstaviteľka Centra pre výskum etnicity Jarmila Lajčáková.
 
Na záver splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky zhodnotil priebeh podujatia a poďakoval všetkým prítomným za prínosné myšlienky, ktoré budú zdrojom inšpirácie pri ďalšom plnení úloh v oblasti národnostných politík.

Fotogaléria
22734