Monitorovacia návšteva Poradného výboru Rady Európy k Rámcovému dohovoru na ochranu národnostných menšín

Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa vo štvrtok, 25. septembra 2014 zúčastnila na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na stretnutí s delegáciou Poradného výboru Rady Európy k Rámcovému dohovoru na ochranu národnostných menšín.
 
Delegácia Rady Európy v rámci monitorovacej návštevy diskutovala so zástupcami štátnej správy k opatreniam prijatým v nadväznosti na závery obsiahnuté v 4. Periodickej správe Slovenskej republiky o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín. Delegácia sa v dňoch 23. – 24. septembra 2014 taktiež stretla so všetkými predstaviteľmi národnostných menšín zastúpenými vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny.

15977