MUSAEUM HUNGARICUMXII. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia

Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi pozýva na konferenciu MUSAEUM HUNGARICUMXII. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia, ktorá sa uskutoční 22. októbra 2015 v priestoroch Fórum inštitútu pre výskum menšín.

Program:
9.30 –12.00
Otvorenie
László Végh, Fórum inštitút pre výskum menšín,Šamorín
Jozef Keppert, Vlastivedné múzeum v Galante,Galanta
Izabela Danterová, Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi,Boldog

Prednášky
Pavel Paterka, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nitra: Stredoveké osídlenie pri dolnom toku Žitavy 2 - Hurbanovo
András Rosta, Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár: Fotografická pozostalosť uhorského aristokrata B. Rakovszkého a jej múzejná prezentácia
Mihály Mácza, Podunajské múzeum v Komárne, Komárno: Komárno na začiatku prvej svetovej vojny
Margaréta Nováková, Tekovské múzeum v Leviciach,Levice: Myšlienky na margo jedného albumu
 
12.00 – 12.30 Prestávka
 
Uršula Ambrušová, Východoslovenské múzeum, Košice: Táborová korešpondencia vojakov z prvej svetovej vojnyzachovaná v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach
Pavol Rusnák,  Múzeum Jána Thaina, Nové Zámky: Pamiatky na prvú svetovú vojnu v NovýchZámkoch
Gábor Strešňák, Mestské múzeum v Senci, Senec: Obyvatelia Senca a okolia a prvá svetová vojna (výstava v Mestskom múzeu vSenci)
Ilona L. Juhász, Fórum inštitút pre výskum menšín – Etnologické centrum,Komárno:
Pamätné miesta ako prostriedky vyznačovania verejného priestranstva na hlavnom námestí Rožňavy v zrkadle štátnych zmien a obdobia prevratu
Diskusia

Záver
Izabela Danterová, Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, Boldog
18977