Na konferencii o nemeckom jazyku

V týchto dňoch sa koná v Ružomberku konferencia s názvom  Deutschkongress, ktorá je zameraná na podporu výučby nemčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. Stretáva sa tu 400 hostí z oblasti vzdelávania, hospodárstva a politiky s cieľom posilnenia pozície nemeckého jazyka, a to aj s ohľadom na výsledky nedávneho prieskumu, ktorý poukázal na akútny nedostatok zamestnancov hovoriacich po nemecky.  V rámci programu konferencie  bol v utorok venovaný osobitný panel otázke nemeckého menšinového školstva na Slovensku, ktorého sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. Vo svojom vystúpení pripomenul, že na menšinové práva je potrebné pozerať komplexne. Len tak je možné uskutočniť také opatrenia, ktoré budú reflektovať na skutočné potreby a na posilnenie identity nemeckej menšiny na Slovensku. 
Počas konferencie sa splnomocnenec  stretol s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko v SR s Joachimom Bleickerom i s riaditeľom Goetheho inštitútu v Bratislave Friedrichom Dahlhausom.

24041