Národnostné organizácie majú na registráciu na volebné zhromaždenie necelý týždeň

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostne menšiny a etnické skupiny László Bukovszky upozorňuje, že organizácie angažujúce sa v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín sa môžu písomne zaregistrovať a oznámiť voliteľov na volebné zhromaždenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ako aj navrhnúť kandidátov na členov výboru a kandidátov na náhradníkov členov výboru najneskôr do 23. júna 2017.
 
Výzva na registráciu kandidátnych listín a národnostných organizácií na volebné zhromaždenie je zverejnená spolu s podrobnými informáciami na webovom sídle http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/ .

22407