Národnostné organizácie zvolili členov a náhradníkov do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Národnostné organizácie zvolili členov a náhradníkov do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Deň po stanovenom termíne doručenia a odovzdania hlasovacích lístkov sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky za účasti volebnej komisie a notára uskutočnilo otváranie hlasovacích obálok voliteľov národnostných organizácii preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín, ktorí zvolili členov a náhradníkov výboru. Zo strany trinástich národnostných menšín bol o voľby mimoriadne vysoký záujem. Zaregistrovalo sa 173 organizácií, z ktorých sa volebného zhromaždenia zúčastnili zástupcovia celkovo 166 národnostných organizácií. Členmi volebnej komisie boli zástupca Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu vlády SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.
László Bukovszky pri príležitosti zvolenia nového Výboru poznamenal, že voľby poukazujú na opodstatnenosť Výboru a na skutočnosť, že v budúcnosti je potrebné posilniť kompetencie. „Vysoký záujem o volebnú účasť ma potešuje a naznačuje úprimnú snahu menšín podieľať sa na tvorbe národnostnej politiky. Predpokladám, že spomínaný záujem sa odzrkadlí aj pri práci a nový Výbor bude iniciatívny a akčný pri presadzovaní národnostných práv. Práca vo Výbore nemôže byť len reprezentačná, ale musí byť jasným signálom, že národnostné menšiny sú silným partnerom pre štátnu a verejnú správu“, zdôraznil Bukovszky. 

Z priebehu volebného zhromaždenia bola spísaná notárska zápisnica, v ktorej sú uvedené a potvrdené tieto výsledky volieb:

Za členov výboru boli zvolení:
 
 • za bulharskú národnostnú menšinu: Diana Dobrucká
 • za českú národnostnú menšinu: Jiří Zaťovič, Hana Zelinová
 • za chorvátsku národnostnú menšinu: Radoslav Jankovič
 • za maďarskú národnostnú menšinu: Gyula Bárdos, Július Haraszti,Ábel Ravasz, Klaudia Szekeres, Géza Tokár
 • za moravskú národnostnú menšinu: Ján Chúpek
 • za nemeckú národnostnú menšinu: Ondrej Pöss
 • za poľskú národnostnú menšinu: Katarzyna Iwona Bielik
 • za rómsku národnostnú menšinu: Alexander Daško, Zuzana Havírová,Vojtech Szajkó
 • za rusínsku národnostnú menšinu: Peter Medviď, Milan Ján Pilip
 • za ruskú národnostnú menšinu: Natália Balanová
 • za srbskú národnostnú menšinu: Rajko Salihbegovič
 • za ukrajinskú národnostnú menšinu: Pavol Bogdan, Anton Novák
 • za židovskú národnostnú menšinu: Matej Beránek

Za náhradníkov členov výboru boli zvolení:
 • za bulharskú národnostnú menšinu: Radostina Doganova
 • za českú národnostnú menšinu: Dagmar Takácsová, Jaroslav Kníž
 • za chorvátsku národnostnú menšinu: Jozefína Daničová
 • za maďarskú národnostnú menšinu: Katalin Hodossy, Rudolf Mézes, Hajnalka Polgár                                                           
 • za moravskú národnostnú menšinu:  Jana Muráňová
 • za poľskú národnostnú menšinu: Karolina Anna Bielik
 • za rómsku národnostnú menšinu: Marián Balog
 • za rusínsku národnostnú menšinu: Martin Karaš, Peter Štefaňák
 • za ruskú národnostnú menšinu: Svetlana Borbelyová
 • za srbskú národnostnú menšinu: Mile Vasiljevič
 • za ukrajinskú národnostnú menšinu: Miriam Božíková, Ľudmila Ražina
V prípade kandidátov na člena za srbskú a židovskú národnostnú menšinu a kandidátov na náhradníka za bulharskú a srbskú národnostnú menšinu došlo k rovnosti hlasov. V zmysle rokovacieho poriadku členovia volebnej komisie určili víťaza žrebom.

Notárska zápisnica
28674