Návšteva menšinovej delegácie z Bosny a Hercegoviny

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal  Franja Rovera predsedu Zväzu národnostných menšín v Republike Srbskej a Maju Kremenović predsedníčku Rady pre národnostné menšiny v Republike Srbskej.

Zväz je nepolitickým združením občanov, ktoré má Republikou Srbskou udelené postavenie združenia s osobitným verejným významom. Rada má zákonom stanovené kompetencie. Je poradným orgánom Národného zhromaždenia v Republike Srbskej a tvorí ju 11 členov. Jej poslaním je sledovať zákonné a iné predpisy v oblasti ochrany práv príslušníkov národnostných menšín, ako aj participovať na úlohách Národného zhromaždenia v Republike Srbskej a  poskytovať súčinnosť na všetkých úrovniach moci v Bosne a Hercegovine a s medzinárodnými inštitúciami.

László Bukovszky delegáciu informoval o situácii národnostných menšín na Slovensku a oboznámil ich s dosiahnutými výsledkami pri aplikácii menšinových práv. Návšteva z Republiky Srbskej ocenila hlavne participáciu štátnej správy a národnostných menšín vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ako aj vytvorenie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Taktiež podala komplexný obraz o právach národnostných menšín v Republike Srbskej a o situácii menšín v druhej časti federácie. Napriek zložitému a v značnej miere nepriehľadnému systému, niektoré zákonom garantované práva a rozhodovacie mechanizmy menšín môžu byť zaujímavým príkladom aj pre pripravovaný slovenský menšinový zákon.

27114