Návšteva splnomocnenca v Prešovskom kraji

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky uskutočnil dvojdňovú pracovnú cestu v Prešovskom kraji. Cieľom návštevy bolo osobne predstaviť prácu a dosiahnuté výsledky úradu, ako aj  spopularizovať vizuálnu dvojjazyčnosť v kraji.
Splnomocnenec spolu s štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Petrom Krajňákom informoval na tlačovej konferencií v Prešove o napĺňaní jazykových práv národnostných menšín. Zdôraznil, že zákonná povinnosť uvedenia nápisov a informácií v rusínskom a ukrajinskom jazyku sa v zásade dodržiava, považuje však za potrebné posilniť dvojjazyčnosť tak na úradoch, ako aj bežnom živote v daných obciach. V tejto súvislosti sa splnomocnenec v priestoroch Prešovskej univerzity stretol s docentkou Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PhDr. Annou Pliškovou a vedeckým pracovníkom Prešovskej univerzity v Prešove PhD.  a Mgr. Alexandrom Mušinkom, PhD., s ktorými diskutoval o možnosti prípravy vzdelávacích jazykových kurzov administratívnej komunikácie v rusínskom jazyku pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe.
Splnomocnenec ďalej absolvoval navštevu Dokumentačno-informačného strediska rómskej kultúry, v rámci ktorej pracovníci strediska predstavili svoju činnosť jej výsledky. Splnomocnenec ocenil, že inštitúcia mapuje život a kultúru Rómov na vysokej úrovni, a preto zdôraznil dôležitosť sprístupnenia výsledkov tejto činnosti aj širokej verejnosti.  
Druhý deň pracovnej cesty splnomocnenec rokoval s predstaviteľmi Coop Jednota Humenné, spotrebné družstvo a CBA-GVP, spol. s r.o., s ktorými hovoril o možnostiach rozšírenia vizuálnej dvojjazyčnosti v obchodných prevádzkach. Obe strany sa zhodli na dôležitosti napredovania v tejto oblasti. Splnomocnenec pracovnú cestu ukončil návštevou rodiska rusínskeho buditeľa Alexandra Duchnoviča, obce Topoľa. So starostkou obce Máriou Bobrikovou diskutovali o ďalších možnostiach propagácie rusínskej kultúry a identity v obci aj v širšom regióne.    

Fotogaléria
24432