Návšteva splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v Komárne

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny navštívil 12. októbra 2017 mesto Komárno. Pri tejto príležitosti sa zúčastnil konferencie k 500. výročiu reformácie, ktorú zorganizovala teologická fakulta Univerzity J. Seleyho, na ktorej vystúpil s príspevkom. V rámci pracovnej cesty sa splnomocnenec stretol s riaditeľom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Komárno. Cieľom stretnutia bolo prediskutovanie otázok súvisiacich s riešením konkrétnych nedostatkov v aplikačnej praxi zákona o používaní jazykov národnostných menšín. V rámci pracovnej cesty sa tiež stretol s riaditeľom Podunajského múzea v Komárne – Duna Menti Múzeum Komárom k problematike dvojjazyčného označovania budov. Pracovnú cestu v Komárne splnomocnenec zavŕšil stretnutím s generálnym vikárom Trnavskej arcidiecézy Róbertom Kissom. V rámci stretnutia obe strany  posúdili možnosti plnenia odporúčania Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín týkajúceho sa  pomoci vykonávania religiózneho života veriacich hlásiacich sa a maďarskej národnostnej menšine v Slovenskej republike v materinskom jazyku vrátane výuky a prípravy nových kňazov.


Fotogaléria
22828