Nezabúdame na Porajmos

Najsmutnejšou kapitolou histórie Rómov  v Európe je nepochybne obdobie druhej svetovej vojny, keď boli na rasovom princípe perzekvované státisíce Rómov. Pamätný deň rómskeho holokaustu -Porajmos- si pripomíname 2. augusta.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky pri tejto príležitosti upozorňuje na potrebu neustáleho pripomínania príkorí a hrôz spáchaných na rómskej národnostnej menšine počas druhej svetovej vojny a šírenia informácií o nich predovšetkým medzi mladou generáciou. Len táto cesta vedie k poučeniu sa z historických krívd a pomáha predchádzať pokusom o bagatelizáciu a nevšímavosti voči prejavom šíriacim neznášanlivosť a pohŕdanie ľudskou dôstojnosťou.

26790