O krok bližšie k menšinovému zákonu

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny na jeho novembrovom zasadnutí prerokoval správu splnomocnenca Lászlóa Bukovszkeho o pripravovanom zákone o národnostných menšinách.
 
Pripravovaný legislatívny zámer má za cieľ ukončiť niekoľko desaťročný deficit a komplexným zákonom, ktorý vyplýva z Ústavy prijatej už v roku 1992, zabezpečiť práva menšín. Zámer splnomocnenca prekračuje priority nachádzajúce sa v programovom vyhlásení vlády, ale je v súlade s akčným plánom splnomocnenca a s uznesením vlády z tohto roka, v ktorom vláda určila splnomocnenca za gestora prípravy legislatívneho návrhu. 

Z tohto dôvodu úrad splnomocnenca v spolupráci s odborníkmi a odborníčkami z radov národnostných menšín v roku 2019 venovali ústrednú pozornosť príprave legislatívneho zámeru zákona o národnostných menšinách. Prvé stretnutie tejto pracovnej skupiny sa uskutočnilo v apríli a od tej doby zasadala pravidelne. Jej členovia spoločne vytvorili základný koncept materiálu, s ktorým sa mohli zoznámiť aj členovia výboru.  
 
Výbor podporil filozofiu predloženého návrhu a prijal uznesenie výzvou do vlastných radov, aby sa zabezpečila čo najširšia informovanosť a spoločenská diskusia o návrhu legislatívneho zámeru zákona o národnostných menšinách.

27106