Obchody sa otvorili – informácie v menšinových jazykoch sú naďalej povinné

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky v súvislosti so zlepšujúcou sa pandemickou situáciou, teda otváraním obchodov a služieb, znova pripomína povinnosť uvádzania informácií, nápisov a oznamov týkajúcich sa ochrany života, zdravia, bezpečnosti a majetku v predajniach a v prevádzkach aj v menšinovom jazyku.

Pre naplnenie tejto zákonnej povinnosti sa Bukovszky listom, v ktorom požiadal o súčinnosť pri zlepšení aplikácie menšinových jazykových práv, obrátil na Martina Katriaka prezidenta predstavenstva Zväzu obchodu SR. Vo svojom liste splnomocnenec okrem iného pripomenul, že v poslednej dobe Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny riešil množstvo podaní týkajúcich sa porušenia uvedenej zákonnej povinnosti v predajniach a v prevádzkach. Podania sa väčšinou týkali neuvádzania informácií a nápisov ohľadom ochranných opatrení voči COVID-19 a prevádzkovej doby (otváracích hodín) v jazyku národnostnej menšiny. Bukovszky zároveň poskytol základný sumár informácií, nápisov a oznamov, ktoré sa v zmysle uvedenej časti zákona majú okrem štátneho jazyka uvádzať aj v menšinovom jazyku.

„Každý povinný subjekt zo zákona postupuje individuálne pri označovaní svojich interiérov a exteriérov, preto je veľmi ťažké presne identifikovať všetky typy informácií, oznámení a nápisov. Vo všeobecnosti ale platí, že predajne a prevádzky musia všetky informácie, oznamy a nápisy z oblasti verejného zdravotníctva, ochrany spotrebiteľa, protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, veterinárnej a potravinovej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany bezpečnosti osobných údajov, uvádzať aj v menšinových jazykoch“ zdôraznil Bukovszky. Zároveň ocenil ústretový postoj predsedu Zväzu obchodu SR k tejto téme.​

28489