Ochrana jazykov národnostných menšín doma a v zahraničí

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky inicioval a realizoval medzinárodný workshop pod názvom „Nové výzvy v oblasti ochrany jazykov národnostných menšín“, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Gábora Gála, ministra spravodlivosti SR v spolupráci s Nadáciou Hannsa Seidela 26. októbra 2018 v Bratislave. Hlavnými témami podujatia bol návrat k duchu Dohovoru a Charty pri hľadaní nových impulzov zameraných na zlepšenie mechanizmov uplatňovania jazykových práv národnostných menšín; identifikácia podmienok a limitov aplikácie jazykových práv národnostných menšín v jednotlivých európskych krajinách a na Slovensku; hľadanie nových nástrojov uplatňovania jazykových práv národnostných menšín a nové výzvy a trendy vo svetle pôsobenia dynamických spoločenských zmien spätých s rozvojom IT technológií v danej oblasti. Na podujatí, ktoré okrem iných otvorila štátna tajomníčka MS SR Edita Pfundtner, vystúpil Kimmo Granqvist z Centra baltických a východoeurópskych štúdií Södertörn Univerzity zo Švédska, významní predstavitelia a predstaviteľky menšinových samospráv zo zahraničia, z Maďarska a z Vojvodiny ako aj odborníci a odborníčky z radov vedeckej a akademickej obce i pedagogickej praxe zo Slovenska.

Splnomocnenec László Bukovszky vo svojom príspevku okrem iného vyzdvihol: „Menšinovým právam treba venovať ešte väčší priestor, práve preto treba o nich ešte viac diskutovať v rôznych kruhoch s dostatočnou vážnosťou a zodpovednosťou. Ak ich budeme riešiť naďalej len okrajovo, tým sa od ozajstných riešení len oddialime.“

Workshop pozostával z 3 panelov, pričom v prvých dvoch sa prednášajúci  zamerali na prezentáciu medzinárodných a domácich príkladov rozvoja ochrany jazykov národnostných menšín. V poslednom paneli sa predstavili nové nástroje pre uplatňovaní jazykových práv, vďaka ktorým úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostne menšiny môže optimalizovať ďalšie smerovanie ochrany jazyka národnostných menšín.
 

Fotogaléria
25621