Okresné úrady zavádzajú dvojjazyčné formuláre

Podnikáte alebo ste živnostníkom? Na vybraných okresných úradoch už môžete používať slovensko-maďarské formuláre.

Maďarská jazyková pracovná skupina, ktorá bola zriadená splnomocnencom vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóm Bukovszkym, pripravila prvé preklady formulárov pre okresné úrady.  Od augusta 2019, okrem ohlásenia živnosti pre fyzické a právnické osoby, môžete použiť aj ďalších päť dvojjazyčných formulárov. Formuláre sú dostupné na webovej stránke ministerstva vnútra, v časti živnostenské podnikanie (http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie ), alebo si ich môžete osobne vyžiadať na konkrétnych okresných úradoch.
 
Splnomocnenec pre národnostné menšiny v zmysle akčného plánu a paralelne vykonávanými opatreniami posilňuje pozíciu menšinových jazykových práv ako na úrovni miestnej samosprávy, tak aj v štátnej správe. V máji 2019 sa na vybraných okresných úradoch rozbehli jazykové kompetenčné vzdelávania a ďalším krokom bude sprístupnenie dvojjazyčných  formulárov. Zámerom splnomocnenca je, aby sa už preložené formuláre  v dohľadnej dobe objavili aj na portáli slovensko.sk a postupne sa dopĺňali o ďalšie agendy okresných úradov a ostatných orgánov verejnej správy. László Bukovszky oceňuje, že Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a digitalizáciu, ako aj Ministerstvo vnútra SR - sekcia Verejnej správy, našli riešenie na aplikáciu zákona o jazykoch národnostných menšín a prispôsobili svoje služby aj smerom k maďarskej minorite.
 
V súčasnosti sú dostupné nasledovné dvojjazyčné formuláre: Ohlásenie živnosti fyzických a právnických osôb, Oznámenie o zmene údajov na dokladoch, Oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živností,  Oznámenie o ukončení podnikania, Oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti.
 
Občania formuláre môžu využiť na okresných úradoch v Senci, v Dunajskej Strede, v Galante, v Šali, v Komárne, v Nových Zámkoch, (+ Nové Zámky pracovisko Štúrovo) v Rimavskej Sobote a v Rožňave.
 

 

26826