Oznam

Predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny László Bukovszky oznamuje verejnosti, že v súvislosti s aktuálnym vývojom šírenia koronavírusu COVID-19 na území Slovenskej republiky nie je možné až do odvolania organizovať rokovania poradných pracovných orgánov.

Z uvedeného dôvodu nebude možné uskutočniť plánované XXXVII. zasadnutie VNMES v plánovanom termíne 22. mesiaci 2020.

Predmetné XXXVII. zasadnutie výboru sa predbežne uskutoční 2. júla 2020.
27602