Pavel Traubner ocenený pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

Celý svet si 10. decembra pripomenul prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá je základom našej modernej spoločnosti. Dokument, prijatý po 2. svetovej vojne, je míľnikom pri uznávaní a zachovaní ľudských práv a slobôd občana. Ako splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny neustále vyzdvihujem, že menšinové práva sú neoddeliteľnou súčasťou ľudských práv. Zakotvenie medzinárodných menšinových právnych dokumentov do slovenskej legislatívy prinieslo so sebou posilnenie občianskej a demokratickej spoločnosti. Demokratický systém však nie je samozrejmosťou. Za jeho zachovanie a posilnenie stojíme deň čo deň pred rôznymi skúškami a výzvami.  
Aj z tohto dôvodu som rád, že dnes na môj návrh minister spravodlivosti Gábor Gál na zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť udelil členovi a bývalému podpredsedovi Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny profesorovi Pavlovi Traubnerovi Cenu ministra za významný prínos v oblasti ľudských práv. Touto cestou chcem poďakovať pánovi Traubnerovi za jeho aktívne verejné účinkovanie v tejto oblasti a zablahoželať mu k oceneniu.  

27188