Podpis memoranda medzi splnomocnencom a Slovenskou obchodnou inšpekciou

Ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) Nadežda Machútová a splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je aktívne spolupracovať pri dohľade nad dodržiavaním zákona o používaní jazykov národnostných menšín v oblasti ochrany spotrebiteľa. V jazykoch národnostných menšín je nutné zverejňovať informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku. Za ostatné mesiace sa medzi obchodnou inšpekciou a úradom splnomocnenca vytvorila vynikajúca spolupráca a určili sa okruhy povinností, na ktoré sú podnikateľské subjekty upozorňované. Zavŕšením tohto procesu je dnešný podpis memoranda. Podpisom sa strany zaviazali, že splnomocnenec bude SOI poskytovať odbornú a metodickú pomoc v oblasti používania jazykov národnostných menšín a SOI v oblasti ochrany vykoná monitoring zameraný na potvrdenie alebo vyvrátenie takýchto podozrení u subjektov spadajúcich do jej dozornej pôsobnosti. Monitoring sa bude vykonávať v rámci bežnej kontrolnej činnosti .
László Bukovszky ocenil, že riaditeľka Machútová bola od začiatku otvorená spolupráci a uvedomila si, že ochrana spotrebiteľa musí mať čo najširší záber. Bukovszky očakáva zo strany podnikateľov aj vlnu kritiky, ale súčasne zdôrazňuje, že presadenie menšinového jazykového zákona musí prebehnúť. „ SOI môže len upozorniť na porušenie zákona, správne delikty však posudzuje Úrad vlády SR. Naším cieľom nie je rozdávať pokuty, ale dostať menšinové práva do povedomia občanov a do všetkých úrovní spoločnosti. Som rád, že v tomto našom predsavzatí sme našli v SOI partnera“, vyzdvihol Bukovszky.

26737