Podpis memoranda o spolupráci: preklad zákonov do menšinových jazykov bude koordinovaný

Minister spravodlivosti  Slovenskej republiky Gábor Gál a splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny László Bukovszky dnes podpísali memorandum o spolupráci, v ktorom sa zaviazali k  dlhodobému a koordinovanému partnerstvu pri príprave prekladov zákonov do jazykov národnostných menšín a ich uverejní na portáli Slov-Lex.
 
Koncom roka 2018 ukončila maďarská, rómska, rusínska, ukrajinská a nemecká jazyková pracovná skupina preklad prvého balíka najdôležitejších zákonov pre menšiny, ktoré boli následne zverejnené na portáli Slov-lex. Táto spolupráca bude pokračovať aj v roku 2019 a prekladateľské práce medzi partnermi budú odteraz prebiehať koordinovane a systematicky.
 
Pri príležitosti podpisu memoranda László Bukovszky  vyjadril svoje potešenie z faktu, že nad prípravou prekladov zákonov prevzalo gesciu ministerstvo spravodlivosti, ktoré je schopné finančne zabezpečiť plnenie záväzku Slovenskej republiky voči národnostným menšinám v zmysle Charty menšinových a regionálnych jazykov. Splnomocnenec bude prostredníctvom zástupcov jednotlivých menšín  naďalej  spolupracovať pri vytváraní prekladov a jazykové pracovné skupiny budú nápomocné pri tvorbe odbornej terminológie v menšinovom jazyku, ktorá je nevyhnutná pri úradnom styku.
 
„Ochrana menšinových jazykov v zmysle platnej legislatívy musí byť presadená na každej úrovni spoločenského života. Naše národnostné menšiny musia cítiť, že Slovenská republika sa snaží vytvárať také podmienky, ktoré im zaručujú zachovanie a rozvoj ich jazyka“, prízvukoval splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.   
 
 

Fotogaléria
26223