Podpísanie memoranda

Dňa 21.11.2019 Splnomocnenenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky a Róbert Ružič, generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia podpísali Memorandum o spolupráci  pri presadzovaní používania jazykov národnostných menšín v oblasti ochrany zdravia, života, bezpečnosti a majetku občanov v pôsobnosti
inšpekcie životného prostredia.

Podpisom memoranda sa ďalej posilňuje postavenie menšinových jazykov v štátnej správe.

 
27165