Podpora neperiodickej tlače národnostných menšín za rok 2013

Podpora neperiodickej tlače národnostných menšín za rok 2013
 
 
V dotačnom programe Kultúra národnostných menšín 2013 Úradu vlády Slovenskej republiky podprogram „Neperiodická tlač“ bol zameraný na podporu vydávania knižných publikácií, ako sú prvé vydania hodnotných diel pôvodnej národnostnej literatúry súčasných autorov, ako aj hodnotné prvotiny začínajúcich národnostných autorov v jazyku národnostných menšín, resp. ich preklad do slovenského jazyka, ďalej knižné publikácie pre deti a mládež, výberové kvalitné preklady hodnotovo výrazných diel z menšinového jazyka do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do menšinového jazyka, umelecké monografie miest a obcí a ich kultúrnych pamiatok, umenovedná a spoločensko-vedná literatúra, výberové reedície diel chýbajúcich na knižnom trhu, výberové kvalitné preklady hodnotovo výrazných diel inonárodnej literatúry do jazyka národnostnej menšiny. Základným poslaním tohto podprogramu bolo podporiť edičnú činnosť, vydavateľské a publikačné aktivity posilňujúce identitu národnostných menšín prostredníctvom pôvodnej, krásnej, odbornej, vedeckej literatúry a prekladateľskej činnosti.
 
V roku 2013 boli podporené nasledovné knižné publikácie:
 
Národnostná menšina
 
Subjekt Názov periodika
Maďarská národnostná menšina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.A.L.E.H.n.o. Knižná publikácia:   Po stopách architekta L. E. Hudeca,   L.E. Hudec építész nyomában,   In the  Footsteps of the Architect L. E. Hudec
Fórum inštitút pre výskum menšín Acta Ethnologica Danubiana 15
Fórum inštitút pre výskum menšín Tóth Károly szerk.: Nyelvi jogok. Összefoglaló jelentés a kisebbségi és nyelvi jogok helyzetéről Szlovákiában   (Károly Tóth ed: Jazykové práva. Súhrnná správa o stave menšinových a jazykových práv na Slovensku)
Fórum inštitút pre výskum menšín Sociológia Maďarov na Slovensku I.
Fórum inštitút pre výskum menšín A harmincnégyes kőnél... Haláljelek, halálhelyjelek az utak mentén (Pri kameni 34... Znaky smrti, znaky miest úmrtia pri cestách)
Fórum inštitút pre výskum menšín Az elfeledett aktivisták. Kormánytámogató magyar politika az első csehszlovák Köztársaságban. (Zabudnutí aktivisti. Provládna maďarská politika v prvej Československej republike)
Fórum inštitút pre výskum menšín Fórum spoločenskovedná revue
Francisc Balázs AB-ART Ferenc Kulcsár: Mindig (Naveky) Básne 1968–2012
Francisc Balázs AB-ART Z. Németh István: Tigrisbukfenc(Kotrmelec tigra)
Francisc Balázs AB-ART Jitka Rožňová : Helyrerakott szavak / Spriadanie slov
Francisc Balázs AB-ART Jana Juráňová: Égi szerelmek (Lásky nebeské)
Francisc Balázs AB-ART Uršuľa Kovalyk: Nő a turiból (Žena zo sekáča)
Francisc Balázs AB-ART Nagy Erika: Így élem a világom
Francisc Balázs AB-ART Százdi Sztakó Zsolt: Próféta
Francisc Balázs AB-ART Hodossy Gyula: Ma elkezdődik bennünk a szeretet
Francisc Balázs AB-ART Aich Péter: Várni (Čakať)
Francisc Balázs AB-ART Tímea Pénzes: Kamienky (Kavicsok)
Francisc Balázs AB-ART Gágyor Péter:Volt városom
Francisc Balázs AB-ART Kiss Péntek József: A vendég
Francisc Balázs AB-ART Sue Wooton/Ágnes Darvasi: A felhőhalász / Cloudcatcher (Mrakolovec)
Gabriel MÉRY - RATIO Gyökeres György: A lét túloldalán (Na druhej strane života)
Gabriel MÉRY - RATIO Ozogány Ernő - Méry Gábor: Magyar Prága - Arany Prága   (Ernő Ozogány - Gábor Méry: Madarská Praha - Zlatá Praha )
Gabriel MÉRY - RATIO Faltis Roberta - Faltis Alexandra: Csörgevári vigasságok   Roberta Faltis – Alexandra Faltis: Veselica z Csörgeváru
Gabriel MÉRY - RATIO Jankovics Marcell – Méry Gábor: A késmárki Szentkereszt-bazilika (Kostol svätého Kríža v Kežmarku)
Gabriel MÉRY - RATIO László Tóth: A BOSZORKÁNY PORSZÍVÓJA   (Vysávač bosorky)
Gemer-malohontský muzeálny spolok Az akáclombos város
Hernád spol.s r.o. Csillagnyáj (Hviezdne stádo)
Hernád spol.s r.o. Játszunk színházat
Hernád spol.s r.o. Kassai kapuk
Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (H)őskor: emlékezés a 60 éves színházra  -   Rozpamätávania: 60 ročné divadlo
Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých Vénusz a hálóban  - Kortárs szlovák drámaantológia összeállítása és kiadása magyar nyelven III. -  Venuša v sieti - Zostavenie a vydanie antológie súčasných slovenských hier v maďarskom jazyku III.
LILIUM AURUM, s.r.o. Ábrándjaink kora (zostavil: Keller László) (Vek fantázie)
LILIUM AURUM, s.r.o. Vámbéry Ármin: Dervisruhában Közép-Ázsián át (V kostýme derviša cez Strednú Áziu)
LILIUM AURUM, s.r.o. Szekrényesi A. - Szabadosová S.: Eperjes története képekben - História Prešova v obrázkoch
LILIUM AURUM, s.r.o. Gyürki Antal: Borászati szótár (Vinársky slovnk)
LILIUM AURUM, s.r.o. Bujna Zoltán: A harmadik út (Tretia cesta)
LILIUM AURUM, s.r.o. Zuzana Lamplová: Polievka (z ) domácej sliepky
MADÁCH-POSONIUM,spol. s r.o. Mészáros László : Szemenszedett históriák (Preosiate historky)
MADÁCH-POSONIUM,spol. s r.o. Kiss Péntek József : Privát retro (Privátne retro)
MADÁCH-POSONIUM,spol. s r.o. Duba Gyula : Valami elmúlt II. - Erni diákkora (Čosi pominulo II. - Študentské časy Erniho)
MADÁCH-POSONIUM,spol. s r.o. Juhász Anikó - Juhász Dóra :   Összetört tükör (Rozbité zrkadlo)
MADÁCH-POSONIUM,spol. s r.o. Weszelovszky Károly : A reform égető szüksége (Pálčivá nevyhnutnosť reformy)   zostavil : MUDr. Kiss László
MADÁCH-POSONIUM,spol. s r.o. Lacza Tihamér : A tudomány apostolai (Magyar tudósok nyomában) (Apoštolovia vedy-Po stopách maďarských vedcov na území Slovenska)
MADÁCH-POSONIUM,spol. s r.o. Cselényi László : A kérdéses s a bizonyos (Otázne a isté)
MADÁCH-POSONIUM,spol. s r.o. Puntigán József : Fülek (Fiľakovo)
MADÁCH-POSONIUM,spol. s r.o. Erdélyi Géza : Hűség (Emlékezéseim) (Vernosť (Spomienky))
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. Mészáros Ilona: Szülőfalum Zsigárd (Fejezetek egy mátyusföldi falu folklórjából) Moja rodná obec Žiharec (Kapitoly z folklóru jednej obce)
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. Ág Tibor: Meg kell a búzának érni (Zrno musí dozrieť)
MEDIA NOVA M Elek József: Tengerentúli kaland – Csallóközből Alaszkába (Cestovný denník)
MEDIA NOVA M Erdélyi Margit: Olvasás és szövegértés (Čítanie a chápanie textu)
MEDIA NOVA M Tibor, ZALÁN: Nemzedéktelen arc (Tvár bez generálie)
MEDIA NOVA M Görföl Jenő: Hol sírjaik domborulnak (Kde sa vršia ich rovy)
Mesto Kráľovský Chlmec Monográfia mesta Kráľovský Chlmec
Mesto Senec Senec - stáročia mesta. Zborník štúdií
Mesto Sládkovičovo A kuffneri gazdasági komplexum
Nadácia Biskupa Királya Storočná kultúrna minulosť gymnázia
NAP Kiadó, spol. s r. o. Az Aranykert közepén I. (Uprostred Zlatej záhrady)
NAP Kiadó, spol. s r. o. Ardamica Zorán: Bőre kétezer (Dvetisíc koží)
NAP Kiadó, spol. s r. o. Attila Mizser: Apokalipszis poszt (Apokalypsa post)
NAP Kiadó, spol. s r. o. Gágyor Péter: Tengernyi agyvelő (More mozgu)
NAP Kiadó, spol. s r. o. Szászi Zoltán: Mi volt... (Čo bolo) básnická zbierka
NAP Kiadó, spol. s r. o. H. Nagy Péter: Párhuzamos mintázatok (Rovnobežky)
Nobilitas Carpathiae Postoj, človek... Novozámocké vojnové hroby   (Állj meg, ember... Érsekújvári hadisírok)
Občianske združenie Ányosa Jedlíka Mentés másként – Műfordítás és irodalmi kapcsolatok   (Közép-Kelet Európa irodalmi kölcsönhatásai) - Uchovávanie literárnych diel - Literárny preklad a literárne odkazy   (Vzájomné literárne vplyvy v literatúrach strednej Európy)
Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás Garajszki Margit: Bartók    Pozsonyi Mesék - Bratislavské rozprávky
Občianske združenie Kalligram Kolektív autorov: Illatos kenőcsök háza (Dom voňavých mastí)
Občianske združenie Kalligram Gaucsík, István: Lemorzsolódó kisebbség (Ubúdajúca menšina)
Občianske združenie Kalligram Tóth, László (ed.): Hontalanok (Bez vlasti)
Občianske združenie Kalligram Száz, Pál: Halott föld, halott lányok (Mŕtva zem, mŕtve dievčatá)
Občianske združenie Kalligram Vilikovský, Pavel: Kutya az úton (Pes na ceste)
Občianske združenie Kalligram Pasolini, Pier Paolo: Korom vallása (Náboženstvo mojej doby)
Občianske združenie Kalligram Vörös, Ferenc: Nyelvek és kultúrák vonzásában II. (V kohézii jazykov a kultúr II.)
Občianske združenie Kalligram Mészáros, András: Kételkedők breváriuma (Breviár skeptikov)
Občianske združenie Kalligram Szent Konstantin-Cirill és Szent Metód élete (Život sv. Cyrila a Metoda)
Občianske združenie Kalligram Tőzsér, Árpád: A kifordított ember (Vyvrátený človek)
Občianske združenie Kalligram Veres, István: Dandaranda
Občianske združenie Kalligram Chmel, Rudolf: Jelen és történelem (Súčasnosť a dejiny)
Občianske združenie Kalligram Radil, Tomáš: Auschwitzi fiúk (Chlpaci z Osvienčimu)
Občianske združenie Kalligram Szunyog, Zsuzsa: Szél, szoknya, tenger (Vietor, sukňa, more)
Občianske združenie Kalligram Grendel, Lajos: Az utolsó reggelen (Posledné ráno)
  Občianske združenie Kalligram Gazdag, József: Výhľad na strieborné smreky
Občianske združenie Kalligram Csehy, Zoltán: Ali baba és bandája (Ali baba a jeho banda)
Občianske združenie Kalligram Kolektív autorov: Dilemma (Dilema)
Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás Reedícia románu Pirosky Szenes Egyszer élünk
Občianske združenie Tradície a hodnoty Cintorín sv. Rozálie v Košiciach
Obec Čeláre Monografia obce:   Čeláre - dejiny obce : Csalár - falunk története
Obec Čičarovce História obce Čičarovce v spektre 750 rokov
Obec Moča Látható történelem - Dunamocsi krónika    (Viditeľné dejiny - Obrazová kronika obce Moča)
Obec Santovka Santovka v obrazoch
PRO ARTE DANUBIÍ Katalóg činnosti PRO ARTE DANUBII 2013 v Galérii Limes
Pro scholis - Za rozvoj verejného školstva v mikroregiónoch Gemera a Novohradu A hely, ahol élünk - Miesto, kde žijeme
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Magyar Református Egyház Javainak Tára. Gömöri egyházmegye II.
Spoločnosť At Home Gallery pre umenie a kultúru Livia Bitton-Jackson: My Bridges of Hope (Mosty nádeje/ A remény hídjai)
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku A szlovákiai magyar újságírás arcképcsarnoka (zostavili: Végh László - Lovász Attila) (Galéria maďarskej publicistiky na Slovensku)
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku Szlovákiai magyar szép irodalom 2013 (zostavila: Nagy Erika) (Maďarská krásna literatúra na Slovensku 2013)
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku Közelmúlt (ed.: Csanda Gábor – H. Nagy Péter) (Blízka minulosť)
TANDEM, n.o. Állj pályára! pályaorientációs kézikönyv szülőknek, pedagógusoknak és ifjúságsegítőknek   Pridaj sa na dráhu! príručka pre rodičov, pedagógov a mladežníckym pracovníkom
Univerzita J. Selyeho Strédl Terézia: Inkluzív pedagógia (Inkluzívna pedagogika)
Univerzita J. Selyeho Liszka József: Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán    (Prechody. Na hraniciach folklóru a ne-folklóru)
Univerzita J. Selyeho Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság népesedési folyamatai a 20. században  (1918-tól 2001-ig) (Demografický vývoj Maďarov na Slovensku v 20. storočí (1918-2001))
Univerzita J. Selyeho Rádio Slobodná Európa a jeho činnosť vo Východnej Európe – slovenský preklad Barnabás Vajda
Univerzita J. Selyeho Szabó András: Szepességtől Biharig. Protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16-18. században. (Od Spiši k Biharu. Protestantizmus, literatúra a vzdelávanie v Uhorsku v 16-18. storočí)
Univerzita J. Selyeho Horváthová, Kinga – Szőköl, István: Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov v národnostných školách na Slovensku
Univerzita J. Selyeho Dr. habil. Kováts – Németh Mária, CSc: Kultúraközvetítés és pedagógiai értékrendszerek    (Sprostredkovanie kultúr a pedagogické systémy)
Vándor-láss Vydanie knižného titulu Vízparti történetek (Príhody pri vode)
Združenie Veľké Kapušany a okolie A leleszi premontrei apátság története  (Dejiny Opátstva Rádu Premonštrátov v Lelesi)
ZO Csemadok Čebovce Nényei Erdőben - népdalok Kodály Zoltán lukanényei gyűjtéseiből (Ľudové piesne z Neniniec zo zberu Zoltána Kodálya)
ZO Csemadok Horné Saliby Danajka Lajos: \'Mesélő utcák\' - II. vydanie miestopisu
Rómska národnostná menšina Spolok rómskych spisovateľov a umelcov na Slovensku SELAMIT BÁRKÁI – SELAMITOVE ARCHY- LA SELAMITAKE BERE
PERFEKT  a. s. Ivona Březinová - Začarovaná trieda/Vražuni klasa - pracovný názov
KRAJSKÁ ASOCIÁCIA RÓMSKYCH INICIATÍV Kana romano lav ujol pro agor anguštenge /Keď sa rómske slovo rodí na končekoch prstov/ a II. Khelibnaskere lavora /Tancujúce slovíčka/
 
Rusínska národnostná menšina tota agentura Poďte dity, što vam povim
Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska Jurko Charytun: Moji nezabudky
Akadémia rusínskej kultúry v Slovenskej republike Štefan Smolej: Burji nad Beskydamy (Búrky nad Beskydmi)
Akadémia rusínskej kultúry v Slovenskej republike Osyf Kudzej: Smich čerez slyzy (Smiech cez slzy)
Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska Mykolaj Kseňak: Spomynky i očekovaňa
SPOLOK RUSÍNOV SPIŠA Havranov poklad Povesti z Lačnova
Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska Petra Semancova (ed.): Rossypany rjadky
Honty o.z. Príslovia i hádanky od deda i babičky
Rusínska obroda na Slovensku RUSÍNI VESELO I VÁŽNE
Základná škola s materskou školou Kamienka Kamienske príbehy - Kamjunsky pripovidky
Rusínska obroda na Slovensku Poznaj azbuku, otvorí sa ti nový svet
Česká národnostná menšina Slovensko-český klub v Slovenskej republike Česi v Košiciach - pamätné tabule a sochy
Srbská národnostná menšina Spolok Srbov na Slovensku KOSOVO -  medzietnické a politické vzťahy
Ukrajinská národnostná menšina ZVÄZ  SKAUTOV  \'PLAST\'  UKRAJINSKO-RUSÍNSKEJ  NÁRODNOSTI  NA  SLOVENSKU Kronika života politického väzňa č.2A424
Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku Ivan Jackanin: Dusno
Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č. 27 - Lemkovia. História a kultúra.
Chorvátska národnostná menšina Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku - Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj Vráťanje domoum
Židovská národnostná menšina Kultúrny spolok židovských občanov Slovenska Acta Judaica Slovaca 19
  15094