Prebieha proces vyhodnocovania projektov na podporu kultúry národnostných menšín

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny postupne ukončuje kontrolu splnenia podmienok stanovených v zmysle zákona o poskytovaní dotácií a Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2017.

Úradu vlády SR bolo písomne doručených 797 žiadostí o poskytnutie dotácie na 1886 projektov v celkovej požadovanej sume 15 030 500 Eur. Po formálnej kontrole povinných náležitostí žiadostí a projektov sa začne proces hodnotenia a vyhodnocovania projektov žiadostí komisiami, ktoré budú zasadať od 15. februára 2017 do 16. marca 2017.  

21827