Pripomínanie hrôz holokaustu je aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým

Aj dnes  ̶ 72 rokov po oslobodení nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v dedine Brzezinka neďaleko poľského mestečka Osvienčim Červenou armádou, zostáva tragické posolstvo tejto čiernej kapitoly histórie Európy stále aktuálne. Pri tejto príležitosti si splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky s úctou spomína na všetky nevinné obete, ktoré pre ľudskú neznášanlivosť počas nacistického a fašistického teroru zaplatili tým najcennejším  ̶  svojím životom 27. január si celý demokratický svet pripomína Medzinárodný deň pamiatky holokaustu, ktorý v roku 2005 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na svojom 42. plenárnom zasadaní.

Tento deň nie je len príležitosťou s pietou si pripomenúť a uctiť obete holokaustu, ale je predovšetkým výzvou k odmietnutiu pokusov o bagatelizáciu či otvorenú dezinterpretáciu tejto historickej tragédie, a zároveň k odmietnutiu ľahostajných či nevšímavých postojov voči nim. Preto splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny považuje za mimoriadne dôležité zintenzívniť zápas proti všetkým formám a prejavom intolerancie, rasizmu, xenofóbie či antisemitizmu v našej spoločnosti, v duchu európskych hodnôt demokracie, mieru, slobody a rovnosti, vzájomného rešpektu, solidarity a spravodlivosti.

V tomto duchu sa 25. januára 2017 uskutočnila slávnostná ceremónia odovzdávania ocenenia Spravodliví medzi národmi, ktorú každoročne v tomto období usporadúva Veľvyslanectvo štátu Izrael na. Na podujatí Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny zastupovala Alena Kotvanová, riaditeľka kancelárie Úradu. Toto prestížne ocenenie udeľuje Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých, ktorá bola založená a je v súčasnosti vedená Izraelským najvyšším súdom, ľudom ktorí nejakým spôsobom prispeli k záchrane židovského obyvateľstva pred holokaustom. Ich mená budú navždy vytesané do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v múzeu Yad Vashem v Izraeli.

21797