Prvé komisie posudzovali projekty štyroch menšín a projekty pre multikultúrne aktivity

Prvé komisie pre prideľovanie dotácií národnostným menšinám ukončili v uplynulom týždni svoje zasadnutia. Minulý týždeň zasadalo 5 z 15-tich komisií, ktoré posudzovali projekty na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2016 v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky. Svoje hodnotenia ukončila komisia pre moravskú, českú, chorvátsku a židovskú národnostnú menšinu a Komisia pre multikultúrne a interetnické aktivity s takýmito výsledkami:

Komisia pre Počet posudzovaných projektov Počet odporučených projektov Suma v €
moravskú národnostnú menšinu 11 7 30 489
českú národnostnú menšinu 49 45 229 815
chorvátsku národnostnú menšinu 10 8 48 064
židovskú národnostnú menšinu 32 20 52 825
multikultúrne a interetnické aktivity 120 78 232 754

Tento týždeň zasadnú aj ďalšie komisie na posudzovanie projektov, dnes Komisia pre srbskú a ukrajinskú národnostnú menšinu a v nasledujúcich dňoch Komisia pre rómsku národnostnú menšinu.
Prví žiadatelia, ktorí boli komisiou odporučení na ďalší schvaľovací proces,  už začali na základe odporúčaní komisií upravovať svoje rozpočty, čím sa de facto začal aj proces uzatvárania zmlúv.

20149