Prvý krát zasadá Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny zmysle nového štatútu

Predseda výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, László Bukovszky zvolal na 24. máj 2018 o 11.30 hod. riadne zasadnutie výboru, ktoré sa uskutoční v účelovom zariadení Úradu vlády SR Hoteli  Bôrik. (Adresa: Hotel Bôrik 1628/15Staré Mesto.)  Návrh programu nájdete v prílohe.
Zasadnutie sa uskutoční v súlade s novým štatútom výboru a je verejné. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity priestorov. Z tohto dôvodu je potrebné svoju účasť zaregistrovať, a to e-mailom na adresu: viktoria.petoczova@vlada.gov.sk .
23629