Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín vymenoval členov odborných rád

V priebehu minulého týždňa sa uskutočnili volebné zhromaždenia pre všetkých trinásť národnostných menšín pre voľbu členov odborných rád Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Voľby sa uskutočnili v priestoroch Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Tanečného divadla Ifjú Szivek a Starej Tržnice. Jedenásť národnostných menšín sa rozhodlo pre zriadenie jednej odbornej rady, ktorá bude posudzovať projekty ďalšie dva roky, rómska a maďarská národnostná menšina si odsúhlasili tri odborné rady posudzujúce tri rôzne prioritné oblasti.

Odborné rady, ktoré vznikli na základe výsledkov volieb a návrhu riaditeľa budú zasadať už budúci týždeň, aby zvolili členov správnej rady. Odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia je jediná, ktorej členov vymenoval riaditeľ Norbert Molnár bez návrhu organizácií národnostných menšín.

Zoznam členov odborných rád:

Odborná rada pre bulharskú národnostnú menšinu


·         Peter Sekoulitchka
·         Milko Milkov
·         Elenka Arnaoudová
·         Lýdia Šrámková
·         Christina Tabaková

Odborná rada pre českú národnostnú menšinu
 
·         Hana Zelinová
·         Hana Husenicová
·         Jiří Zaťovič
·         Dagmar Čerťanská
·         Zuzana Lisoneková

Odborná rada pre chorvátsku národnostnú menšinu
 
·         Jozef Klačka
·         Hilda Mitterpachová
·         Mária Dobríková
·         Dagmar Čerťanská
·         Anna Medveďová

Odborná rada pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť a)
 
·         Katarína  Zsélyiová
·         Štefan  Horňák
·         Csilla Szabó
·         Gábor Gálik
·         Gabriella Jarábik

Odborná rada pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť b)
 
·         Gábor Gabriel Csanda
·         Árpád Sidó
·         Anna Molnárová
·         Zsolt Beke
·         Attila Lovász

Odborná rada pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť c)
 
·         Dusan Hégli
·         Róbert Lakatos
·         Csaba Czibula
·         Gábor Gyenes
·         Mátyás Prikler

Odborná rada pre moravskú národnostnú menšinu
 
·         Anton Buday
·         Alojz Kaššák
·         Juraj Adamec
·         Zuzana Lisoneková
·         Lýdia Šrámková

Odborná rada pre nemeckú národnostnú menšinu
 
·         Patrik Lompart
·         Heidi Schürgerová
·         Rastislav Filo
·         Dagmar Čerťanská
·         Lýdia Šrámková

Odborná rada pre poľskú národnostnú menšinu
 
·         Jarmila Zaťková
·         Miriam Zsilleová
·         Iveta Matejková
·         Elena Glebová
·         Lýdia Šrámková

Odborná rada pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť a)
 
·         Dušan Váradi
·         Ladislav Richter
·         Jana Luptáková
·         Zita Gazsová
·         Marta Richterová

Odborná rada pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť b)
 
·         Ján Konček
·         Agnesa Vozárová
·         Viktor Teru
·         Agnesa Horváthová
·         Ján Paprčka

Odborná rada pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť c)
 
·         Erika Bartošová
·         Marián Balog
·         Jozef Pišta
·         Ernest Lakatoš
·         Milan Nemček

Odborná rada pre rusínsku národnostnú menšinu
 
·         Mária Pajzinková
·         Anna Kuzmiaková
·         Marián Marko
·         Ján Lipinský
·         Anna Plišková

Odborná rada pre ruskú národnostnú menšinu
 
·         Natália Balanová
·         Oľga Dašková
·         Jozef Lettrich
·         Aneta Marenčíková
·         Szilvia Szabó

Odborná rada pre srbskú národnostnú menšinu
 
·         Milenko Stanojevič
·         Anica Ribič
·         Stane Ribič
·         Zuzana Lisoneková
·         Anna Medveďová

Odborná rada pre ukrajinskú národnostnú menšinu
 
·         Helena Dohovičová
·         Viktor Bandurčin
·         Marta Kákoni
·         Szilvia Szabó
·         Ivana Šostaková

Odborná rada pre židovskú národnostnú menšinu
 
·         Peter Salner
·         Jaroslav Franek
·         Tomáš Lang
·         Martin Korčok
·         Tomáš Teššer

Odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia
 
·         Július Barczi
·         Lucia Molnár Satinská
·         Ilona Németh
·         Laco Oravec
·         Andrej Werner

 

22845