Rozmanitosť obohacuje
Sčítanie obyvateľstva 2021


Milí návštevníci,
sčítanie obyvateľstva bude pre príslušníkov národnostných menšín a pre ich komunity nepochybne významnou udalosťou. Samotné priznanie si svojej národnosti a svojho materinského jazyka nie je len holý štatistický údaj. Od týchto  výsledkov, či priamo alebo nepriamo, sa odvíjajú niektoré menšinové práva, ktoré napomáhajú zachovať  jazyk, kultúru, demografickú rôznorodosť a pestrosť krajiny. 

Postupne Vám budeme prinášať informácie a propagačné materiály aj v menšinových jazykoch, v ktorých Vám vysvetlíme priebeh, ale aj dôležitosť sčítania. Dúfame, že Vám tieto informácie budú nápomocné a užitočné.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY - FAQ